Podcast/Back to basics (2) Autoritet

Back to basics (2) Autoritet

16.02.2020
Gud skapte oss til meir enn å bare ha felleskap med Han. Han skapte oss til å herske over jorda. Han gav oss autoritet. Kva inneber det og korleis kan det sjå ut?
Powered by Cornerstone