Velkommen til

Ulsteinvik Frikyrkje

Velkommen til kyrkja vår

Vi er eit ope fellesskap for heile familien som vil leve nært Gud og menneske

Meir om oss

Innom for første gang?!!

Vi ønsker at det skal vere lett for deg å besøke Ulsteinvik frikyrkje. Kom innom på gudsteneste eller prøv ein kveld i smågruppe. Du er alltid hjerteleg velkommen!

Menigheitsweekend 2021

Kjære leirentusiast!


Blir du med på haustens høgdepunkt? Frikyrkja i Ulsteinvik arrangerer menigheitstur til Orreneset 26.-28. november, og vi inviterer deg til å bli med! Etter snart to år utan leir, ser vi ekstra fram til å kunne vere saman ei heil helg!

På leir vil vi fokusere på verdiane våre; tett på Gud og tett på kvarandre. Dette gjer vi gjennom samlingar med god forkynning for alle aldrar, og gjennom god tid til sosiale aktivitetar. Det blir juleverkstad, bibelundervisning og lovsong, (kanskje) skitur, misjonstivoli, kiosk og mykje meir! Planlegginga er godt i gang, og vi har mange artige idear på lager!

Leiren skaper vi i lag, dette inneber at alle vaksne deltakarar vil få tildelt ei praktisk oppgåve. Som tidlegare år er maten inkludert, og vi kan gå til dekka bord.

 

Prisar for kost og losji er:

Vaksen over 18 år: 804,-

13-17 år: 728,-

5-12 år: 600,-

0-4 år Gratis

Maks pris pr. familie 3680,-

 

Påmeldinga er no open. Ver rask med å sikre deg plass!
KLIKK HER for å melde på deg og dine!


Påmeldingsfrist er sett til 31 oktober, hugs å melde frå om du har spesielle allergiar.

Har de spørsmål, må de gjerne kontakte oss. Vi gler oss til kjekke leirdagar saman!

 

For leiarteamet

Richard Oscarsson, tlf. 41638961     
Ingebjørg Oscarsson tlf. 91158472

Eivind Landro
Den Hellige ånd ønsker ikke bare å snakke med oss, og skape frukt i oss. Han utruster oss også, og i denne talen ser vi på tjenestegaver ut fra Efeserbrevet kap. 4 vers 11-13. Hva kjennetegner de forskjellige tjenestegavene, hvordan fungerer de, og hva er hensikten?
Lytt her
Eivind Landro
Vi har en Gud som er nær oss. Han er ikke lagt borte, men bor i hjertet vårt ved den Hellige ånd. Og han ønsker å ha en nær relasjon til oss, og han ønsker å snakke med oss. Men hvordan hører vi Guds stemme? På hvilke måter? Dette er teamet i denne talen.
Lytt her
Eivind Landro
Vi har fokus på den hellige Ånd dette semesteret, og denne talen handler om åndens frukt, gode kvaliteter og karakteristikker som den hellige Ånd ønsker og kan lage i oss. Vi snakker litt om hva disse karakteristikkene er, og hva vi kan gjøre for at vi skal oppleve mer av åndens frukt i våre liv
Lytt her
Powered by Cornerstone